articles_in_other_languages:czech:pokyny_pro_planovani_projektu_vzduchotechniky_s_optimalizaci_komfortu_a_nakladu_pro_bytove_stavby

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
articles_in_other_languages:czech:pokyny_pro_planovani_projektu_vzduchotechniky_s_optimalizaci_komfortu_a_nakladu_pro_bytove_stavby [2014/07/29 09:26]
christine
articles_in_other_languages:czech:pokyny_pro_planovani_projektu_vzduchotechniky_s_optimalizaci_komfortu_a_nakladu_pro_bytove_stavby [2014/09/18 18:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Pokyny pro plánování projektů vzduchotechniky s optimalizací komfortu a nákladů pro bytové stavby ======
  
 +Komfortní větrací systémy s rekuperací tepla (systémy s přívodem /odvodem vzduchu) mohou být realizovány s daleko vyšší účinností,​ levněji a s menšími nároky na údržbu, pokud se vzduchotechnické rozvody budou navrhovat důsledně podle principu řízeného proudění převáděného vzduchu. Další logický vývoj tohoto principu: „rozšířené kaskádové větrání“ byl zkoumán v rámci projektu "​Dvojí užitek"​ financovaného Společností pro podporu výzkumu (FFG). Vzduch je přiváděn pouze v ložnicích a odtud proudí do obytných prostor. To umožňuje další zredukování potřebného průtoku venkovního vzduchu při zachování prakticky stejné kvality vnitřního ovzduší, protože obyvatelé jsou buď v obývacím pokoji nebo vložnici. Na základě výsledků výzkumu lze pomocí tohoto on-line návodu prověřit výsledky při nasazení rozšířeného kaskádového větrání s ohledem na finance, energie, možnosti použití, akustiku i s potřebným výkladem. Doplňující návody nabízí interaktivní webová pomůcka (odkaz). Pro architekty a projektanty slouží pro ranní fáze návrhu, kde si mohou navržené půdorysy posoudit na vhodnost použití rozšířeného kaskádového větrání a navrhnout možnosti optimalizace. ​
 +
 +.
 +<WRAP center round info 40%>
 +**On-line "​Nástroj pro plánování":​** ​ [[http://​phi-ibk.at/​luftfuehrung/​cz/​|Link]]
 +\\
 +"​Nástroj pro plánování"​ otevřete kliknutím na tlačítko na pravé straně.\\
 +\\
 +[[http://​phi-ibk.at/​luftfuehrung/​cz/​|{{:​picopen:​luftungstool_cz.png?​600|}}]]
 +</​WRAP>​ \\
 +\\
 +\\
 +Překlad plánovacího nástroje a textů z němčiny byl proveden sdružením [[http://​www.pasivnidomy.cz|Centrum pasivního domu]].
 +\\
 +**Link to original German version:​** ​ [[http://​www.phi-ibk.at/​luftfuehrung/​|Link]]